24:e april

Sandbin och parasiter

Slutet av april och solen skiner, en perfekt dag för en tur bort till den sanbikoloni som brukar finnas bakom Sandbacka Park där jag har mitt kontor.
Platsen är ca 25 kvadratmeter stor och är placerad mitt i en vältrafikerad promenadstig några hundra meter från kontoret. När jag kommer fram ser jag att det full aktivitet. Hundratals med sandbin svärmar över den sandiga marken där de gräver sina bohålor. Varje bi gräver en gång ner i marken där de sedan gräver ut flera kammare där de lägger sina ägg. 

Sandbi som jobbar med sin bohåla

Parning eller slagsmål, svårt att säga?

Runt sandbisamhällen patrullerar olika parasiter som nyttjar binas bohålor. Det finns ett flertal parasiter som alltså lägger sina ägg i sandbinas bo och parasiterar på sandbinas larver. En av parasiterna är svävflugan. Svävflugan ser ut som en liten humla med lång snabel. Svävflugan släpper sina ägg i farten vid binas bohålor. Larverna letar sig sedan själva ner i sandbinas bogångar. Svävflugans larv äter av den pollen som sandbina drar ner i hålorna. När pollen är slut så kalasar de på sandbinas larver i stället tills den slutligen förpuppar sig nere i bohålet.

Svävfluga som ryttlandes patrullerar över bisamhället

Svävfluga

//Hasse Andersson