Maj

Maj

Vår och försommar i samma månad. I skrivande stund ligger isen kvar på de små skogtjärnarna där grodor och paddor ska leka. Björnen har dock klivit ut idet om än någon vecka senare än vanligt pga. den långa kalla vintern vi haft.

Månaden börjar med en tur på skogen för att leta tjäder, grodrom och fjärilar.

/Hasse