Maj

Maj

Maj är månade då det brukar bli intensivt fotande. Många rovfåglar, ugglor och andra djur får ungar. Dagarna blir längre och man får kliva upp lite tidigare om man vill vara med när det händer.

Den snörika vintern har gynnat sorkpopulationen positivt vilket gör att vi i år kan vi se många predatorer i skog och mark.

Jag ser fram mot en spännande månad.