Ormvråkens olika dräkter

Ormvråkens olika dräkter

Wikipedia skriver:
Ormvråken mäter i snitt mellan 45-58 cm och har ett vingspann på 110-132 cm och en vikt på ungefär 1 kg. Den är en medelstor rovfågel med breda vingar och en satt kroppsbyggnad med kort hals och medellång stjärt.

Dräkten är oftast brun med spräckliga eller vattrade kroppsdelar men varierar mycket. Vissa exemplar är gulbruna eller nästan vitspräckliga. Stjärten är tydligt tvärrandig med små band. ögat är mörkbrunt eller nästan gult. Undersidan av vingarna är oftast ljusare än fågeln i övrigt.

Det förekommer extremljusa former som kallas Börringevråk. Dessa har ljust till vitt huvud, vita främre täckare, vit stjärtbas och vita vingundersidor och är i övrigt bruna. /Slut Wikipedia

 

Ormvråkens fjäderdräkt varierar från individ till individ. Jag tycker själv att det i vissa fall kan vara svårt att artbestämma en ormvråk ute i fält. På denna sida har jag samlat ihop ett antal olika individer av samma art, ormvråken.