Japansk sångsvan

Japansk sångsvan
Inte långt från vårt hotell ligger sjön Lake kussharo. Sjön är en gammal krater där vattnet fortfarande ryker av värme från jorden innre. Vintertid bildas öppna vråkar där sångsvanar väljer att övervntra. Svanarna är lätta att komma nära och helt orädda för oss fotografer. Vi ägnar en hel del tid vid dessa vråkar och fotar sångsvan på nära håll. Ett roligt och annorlunda sätt att möta naturen.

Lake kussharo i tidig solupgång

Min vän Jonas Alwin in action

Sångsvan