Runde – Norge

Runde ligger längst ut i havet vid Norges kust i höjd med Svenska Grövelsjön. Det är här en plats dit jag med jämna mellanrum återkommer till. Tempot är lugnt och naturen vacker. Det finns mycket att se på och framförallt om man är intresserad av fåglar. Det häckar närmare 750.000 fåglar på ön under juli månad. Antalet ska ses om osäkert då beståndet av fåglar har minskat under en lång period. Här häckar bla. havsörn, labb, stormfågel, havssulor, tordmule, sillgrisslor, toppskarv och sist den vackra lunnefågeln. På öns östra sidan finns en liten camping och därifrån tar man sig till fots över ön till dess västra sida som stupar brant ner i havet och är häckningsplats för många av öns fåglar.

karta
https://goo.gl/maps/wbwP8vspbTVXZnpeA