Gölgroda

Gölgrodan är en liten men vacker groda. Att få följa deras lek en sommarkväll i början av juni är en härlig upplevelse. Gölgrodan finns bara upp efter upplandskusten och en bit in mot Gävlekusten. Den nyttjar de grunda gölarna som landhöjningen skapar efter istiden för sina lekplatser.