Naturreservatet Grävna knippan

Grävna knippan är ett av Sandvikens kommuns 16 naturreservat. Platsen skyddades i första hand för sina gamla träd och här finner man tallar som är över 400 år och platsen består till största delen av djupa dalar och gamla träd. För den som är intresserad av lavar och mossar så är detta en mycket intressant plats. Själv brukar jag vandra här lite då och då. I grävna knippans naturreservat råder tystnad och lugn. Endast trädens sus och fåglarnas sång bryter tystnaden. Naturfilm från Sandviken filmad av naturfilmare Hasse Andersson. I filmen följer vi med Anders Delin som tar oss på en intressant resa bland de gamla träden, lavar och mossor. Regi och manus av Åsa Backman.